Armoedepact

Nederland is één van de rijkste landen van de wereld. Voor veel mensen zijn er geen zorgen over geld en goed. Desondanks zijn er veel Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede. Ook op onze school, en de andere Albero Scholen, voelen wij onszelf verbonden met deze kinderen en we willen ons er, binnen onze mogelijkheden, voor inzetten om waar mogelijk de consequenties van het leven in armoede tegen te gaan.

 

Deze intentie hebben wij kracht bij gezet toen wij het ‘Zeeuws Pact – hulp aan kinderen en jongeren in armoede’ ondertekenden. De uitgebreide tekst van dit pact is te vinden op de site van Splinter, het platform voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Zeeland, www.splinterzeeland.nl

 

Rondom het ondertekenen van het pact hebben we op onze school nagedacht over de manier waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de opdracht die wij onszelf gaven op het moment dat we het pact ondertekenden. Hieronder vindt u een aantal van deze ideeën:

 

 • Aanmelden op de site van het Jeugd Sport en Cultuur fonds. De directeur is intermediair tussen ouders en het fonds.
 • Binnen de schoolorganisatie bieden we ruimte voor het zijn van doorgeefpunt tussen hulverlener en hulpontvanger. Ook waar het gaat om praktische zaken als kleding en bijvoorbeeld voedsel tussen ouders onderling.
 • Als school doen we waar mogelijk mee aan subsidies en acties die bijvoorbeeld schoolfruit en ontbijten op school mogelijk maken.
 • Als school gaan we verantwoord om met de herverdeling van goederen die overschieten na vieringen, maaltijden en bijvoorbeeld schoolkampen.
 • In geval van langdurige schooluitval zullen wij kordaat optreden, samen met de leerplichtambtenaar.
 • Wij maken het voor ouders/verzorgers mogelijk om in twee termijnen bedragen voor bijvoorbeeld schoolkamp en schoolreis te betalen en we maken aan het begin van het schooljaar inzichtelijk welke kosten ouders/verzorgers kunnen verwachten.
 • Wij bieden de mogelijkheid om computers ook buiten schooltijd te gebruiken voor educatieve doeleinden.
 • In samenwerking met bijvoorbeeld de activiteitencommissie organiseren we boeken-, kleding en speelgoedbeurzen op school of het wijkgebouw.
 • We bieden ouders/verzorgers aan om samen met hen aanvragen in te dienen bij gemeente en/of andere instanties.
 • De vertrouwenspersoon Ineke Marinissen heeft een duidelijke rol binnen de school.
 • Wij hebben een actieve en levende band met instanties als het SMWO, CJG, GGD en wijkagent.
 • We zijn verspreidingspunt van het minimamagazine DINA schrijft 
 • We brengen met regelmaart de  website van GR de Bevelanden  onder de aandacht bij ouders, waarin onder andere meer informatie staat over het kindpakket

Onze school heeft een eigen aanspreekpunt waar het zorgen rondom armoede aangaat. Bij deze persoon kunt u terecht met vragen en opmerkingen. Op onze school is dat Kirsa de Jonge (tnoorderlicht@alberoscholen.nl)