voor ouders

 

Op 't Noorderlicht zijn we graag actief met allerlei activiteiten zoals sporten, cultuur en excursies. Ook hebben we activiteiten zoals schoolreis, kamp, schoolzwemmen en ga zo maar door. In onze activiteitenkalender vindt u de belangrijkste activiteiten terug. 

Om alles goed te laten verlopen binnen en buiten de school hebben we verschillende afspraken in ons gedragsprotocol vastgelegd. Ook hebben we afspraken gemaakt over de opbouw van het huiswerk door de jaren heen. 

Binnen het gebouw werken we samen met de peutergroep-kibeo en op ons speel-leerplein is na schooltijd BSO-Kibeo aanwezig voor spel en activiteiten.

 

Ieder jaar krijgt uw kind 2 keer een rapport mee. In de tussentijd kunt u in het ouderportaal van Parnassys de voortgang van uw kind bekijken. Binnen de school hebben we een aantal vaste momenten waarop we met u als ouder (en uw kind) in gesprek gaan over de voortgang. 

 

En ook dit schooljaar hebben we weer 20 weken lang schoolfruit.

We vinden het leuk om met uw kind de verjaardag te vieren. De jarige kan dan trakteren in de ochtendpauze. Graag gezond.   

's Ochtends kunt u tot 8:30 uur, uw kind ziekmelden via de voicemail. Het wordt dan doorgegeven aan de leerkracht.

 

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage verwacht om niet gesubsidieerde activiteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt dan aan de kosten van feesten zoals sinterklaas, kerstfeest, paasfeest en speciale projecten. De ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €15,- per kind.