SEO met Kwink

Kwink

 

Vanaf dit schooljaar werken we met het programma "Kwink". Kwink is een online methode voor sociaal emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het doel van sociaal-emotioneel leren is dat de leerling zichzelf en de ander leert kennen. Kinderen verwerven op een planmatige, positieve en consequente wijze fundamentele levensvaardigheden.

 

Waarom sociaal-emotioneel leren?

Uw kind krijgt op school o.a. de vakken rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereldoriënterende vakken. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken.  Die vakken zijn belangrijk. Maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van!

 

Kwink van de week

Bij elke les (in totaal zijn er 20 lessen per jaar) hoort een zogenaamde “Kwink van de week”. 

De kwink van de week is eigenlijk het gedrag dat we willen zien van de kinderen na het geven van de les. 

 

Koelkastposter

De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u hen daar ook naar vragen.

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht?

En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen.

 

Wilt u meer weten?Ga dan naar www.kwinkopschool.nl en bekijk het introductiefilmpje. 

Uiteraard zullen wij u regelmatig op de hoogte houden over de lessen!