Ouderbetrokkenheid en communicatie

Ouderbetrokkenheid

Op ‘t Noorderlicht vinden we ouderbetrokkenheid belangrijk. Wij zien u, als ouder, als deskundige van uw kind. U weet hoe uw kind is, wat uw kind nodig heeft en wat u belangrijk vindt. De leerkrachten zijn de onderwijsprofessionals, zij zijn deskundig op het gebied van onderwijs. Met de kennis van u over uw kind en de kennis van de leerkracht over onderwijs gaan we samen aan de slag. Samen zorgen we ervoor dat uw kind het onderwijs krijgt wat uw kind nodig heeft.

Betrokkenheid bij uw kind en bij de school hoeft niet alleen het trouw bezoeken van de ouderavonden te zijn, of af en toe een individueel gesprek met de leerkracht van uw kind. Betrokken zijn kan ook in de vorm van meehelpen bij allerlei activiteiten in en rondom de school. Als team waarderen wij heel erg dat er zoveel ouders op allerlei manieren betrokken zijn bij de school!

Actief meepraten en meedenken in de activiteitencommissie en medezeggenschapsraad zijn ook goede mogelijkheden om de school weer van een andere kant te leren kennen. Als team zijn we aan het nadenken over hoe we dit nog meer kunnen uitbreiden. Dit omdat we het belangrijk vinden om samen te werken met elkaar.

 

Communicatie en informatieverstrekking

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van alle onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken binnen de school. Deze staan vermeld in de schoolgids. Deze kunt deze u digitaal vinden op onze website. Jaarlijks krijgen ouders de belangrijkste schoolgegevens over het schooljaar op papier, zoals allerlei activiteiten. Elke maand komt er een nieuwsbrief uit, die we u toesturen per mail. Deze nieuwsbrieven kunt u ook terugvinden op de website. Alle groepen werken met de Klasbord app. Hierop kunt u informatie lezen over de groep waar uw kind in zit. De leerkracht vermeld hier verschillende zaken op. Bijvoorbeeld een planning voor de komende week, leuke foto’s van activiteiten/lessen die geweest zijn, informatie over uitjes en welke kinderen er klassendienst hebben. Zo ziet/leest u regelmatig waar de kinderen in de klas mee bezig zijn.

 

 terug naar vorige pagina