Effectieve Directe Instructie

Op ‘t Noorderlicht werken wij met het EDI-onderwijsmodel. Leerlingen worden via een vaste werkwijze tijdens de lessen bevraagd, geobserveerd en gevolgd, zodat ze op het juiste moment de aandacht krijgen die zij nodig hebben. 

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:

DOEL                        Voor elke les is vastgesteld wat de leerling aan het eind van de les
                                  moet weten of kunnen.

VOORKENNIS        Door voorkennis te activeren, komt duurzaam opgeslagen kennis
                                  vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen terecht. De
                                  leerkracht maakt het verband duidelijk met de nieuwe leerstof.
                                  Nieuwe leerstof is beter te begrijpen als vastgehaakt kan worden aan
                                   reeds aanwezige kennis.

CONCEPT                Begrippen worden uitgelegd

VAARDIGHEID         Stappen in de vaardigheid worden aangeleerd.

BELANG                   Het waarom van de les wordt verduidelijkt.

INOEFENEN            Leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof
                                 over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het correct doen
                                  en begrijpen.

VERWERKEN           Leerlingen oefenen zelfstandig met de leerstof. Maken opdrachten of
                                   beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het beheersen.

 

 

 

terug naar onderwijs