Boeiend Onderwijs

Boeiend onderwijs

 

Als school willen wij kinderen onderwijs bieden wat er toe doet in deze tijd.

We maken daarbij gebruik van wat recent hersenonderzoek ons leert over hoe kinderen leren. We willen dat kinderen duurzaam onderwijs genieten: leren voor het leven!

Door te werken met de takken van de mindmap Boeiend Onderwijs kunnen we hier een bijdrage aan leveren:

 

  • Een betekenisvolle leeromgeving: Hoe betekenisvoller het leren is, hoe groter de betrokkenheid. De kinderen stellen doelen. Wat ga ik leren? Hoe ga ik dat leren?
  • Een veilige leeromgeving: Fouten maken mag, positieve feedback, goed pedagogisch klimaat.

  • Coöperatief leren: Samenwerken op een gestructureerde manier. Kinderen leren van en met elkaar.

  • Meervoudige intelligentie (MI): Talenten benutten van ieder kind

  • Systeemdenken: Denken in samenhang, werken met vormgevers en systeemtaal

  • Werken met denkgewoonten: Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. Voorbeelden van denkgewoonten zijn: ‘ik denk eerst na’, ‘ik gebruik mijn fantasie’, ‘ik werk nauwkeurig’.

  • Breinvriendelijk onderwijs:  We schenken aandacht aan het ontwikkelen van denken en aan een goed klimaat voor denken. Hersens moeten geprikkeld blijven worden.

 

Op school zijn we al een lange tijd aan het werk met allerlei werkvormen vanuit het onderwijsconcept boeiend onderwijs. Zoals een gedragspatroongrafiek, mindmap, relatiecirkels, denkdruppels enz.

 

Elke periode tussen twee vakanties werkt heel de school met dezelfde vormgever, denkgewoonte en coöperatieve structuur. In elke klas wordt dit gestart op dezelfde manier.

 

Het is heel interessant om als ouder eens op de website: www.denkgewoonten.nl te kijken. Hier kunt u tips vinden hoe u ook thuis met de denkgewoonten aan de slag kunt gaan. Ook kunnen kinderen zelf hier tips vinden.

 

Komt u gerust eens in de school en de klassen kijken naar al dit boeiends waar we mee werken. Heeft u hier vragen over? Stel ze gerust!