Bewegen in het onderwijs

Bewegen in het onderwijs:

Op school wordt er twee keer per week klassikaal deelgenomen aan een gym of zwemles.

Maar wij zien bewegingsonderwijs breder dan een uurtje gym of zwemmen in de week.

Iedere woensdag worden de lessen bewegingsonderwijs gegeven aan de groep 1 t/M 8 door juf Margot. Er wordt les gegeven uit de methode Zapp dit zodat er een doorgaande leerlijn is binnen de school.
Dit jaar willen we er naar streven om het vignet gezonde school te behalen. De komende periode zal er dan ook meer aandacht besteed gaan worden aan het bewegen binnen en rondom de school. Denkt u bijvoorbeeld aan bewegen tijdens lessen of in pauzes. We houden u op de hoogte.

 

Het doel van bewegingsonderwijs is: kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk deel te nemen aan een bewegingsactiviteit.

Wist u dat lichaamsbeweging de leerprestatie verbetert? Kinderen zitten prettiger in hun vel. Daarom bewegen wij ook regelmatig tijdens de lessen of tussen de lessen door. Denkt u aan een buiten les in het bos, sommen op het schoolplein schrijven, bepaalde objecten meten op het schoolplein, een estafette vorm van woorden van spelling, letter meppen, energizers (activiteiten van een minuut) en er is nog veel meer. Kinderen zijn enthousiast en het bevordert de leerprestaties. Ook is het een middel om kinderen fit en gezond te houden.

 

Plezier wordt door de kinderen zelf als belangrijkste reden voor sporten genoemd. Uit onderzoek blijkt dat juist de basisschoolleeftijd als een fase wordt gezien voor de ontwikkeling van een actief beweegpatroon.

Daarom proberen wij dagelijks aandacht te besteden aan bewegingsonderwijs.

 terug naar onderwijs