Onderwijs

Binnen onze school zijn veel leerkrachten gespecialiseerd in verschillende richtingen. Zo willen we ons onderwijs meer verdieping en inhoud geven.

Ook op gebied van kwaliteit van ons onderwijs en onderwijsbehoeften binnen de zorg kijken we welke keuzes we moeten maken om die verdieping op een juiste manier te kunnen bieden en welke inhoud we aan moeten bieden. Zo willen we onszelf iedere dag een stukje verbeteren.

  

We vinden het belangrijk om onszelf en ons onderwijs te blijven ontwikkelen, zodat het onderwijs past bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen nu. Zo ontwikkelen we ons onder andere op onderstaande onderdelen:  

Binnen ons onderwijs willen we naast de inhoud ook een passend verhaal hebben bij de inrichting van onze school.  Daarom zijn we in het schooljaar 2018-2019 gestart met  het onderzoeken op welke wijze we de school willen inrichten. We hebben dit vertaald naar een visie op inrichting