Notulen MR vergadering

Samenvatting MR 12 oktober 2022

Het is de eerste keer dat we als MR dit schooljaar weer samenkomen. We bespreken het jaarplan wat Andria heeft opgesteld. Daaruit komt naar voren dat de reken- en begrijpend lezen scores niet op het gewenste niveau zijn. De nascholing die een aantal collega’s zullen gaan volgen sluit hierop aan. Deze kennis wordt met het team gedeeld in gezamenlijke werkmomenten, zo gaan we hier mee aan de slag. 

Ook hebben de rekentijd van de groepen meer geclusterd. We werken een langere tijd achter elkaar en proberen dan diverse werkvormen aan te bieden. Daarbij werken we in domeinen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld een hele week geldrekenen doen of een hele week optellen en aftrekken, zodat de stof beter beklijft. 

Tot op heden maken we gebruik van TCOZ als er een vervanger nodig is. Omdat deze pool zo goed als leeg is, gaat TCOZ ermee stoppen. We moeten dus zelf vervangers regelen als er iemand ziek is. We proberen dat in de meeste gevallen dan intern op te gaan lossen. 

Er liggen plannen om het plein aan te pakken en op te knappen. Er is een werkgroep aangesteld die hier mee aan de slag is gegaan. Zodra de aannemer tijd heeft, zal hiermee gestart worden. Wanneer dat is, kunnen we helaas niet zeggen.

Wij willen als MR graag zichtbaar zijn in de school. Het is voor u dan ook fijn te weten wie wij zijn: zie foto! Als er zaken zijn of als u vragen heeft, schroom dan niet om 1 van ons aan te spreken.