MR

Zoals u wellicht weet, heeft iedere school een Medezeggenschapsraad (MR). Hieronder willen we graag uitleggen wat een MR is en wat dit orgaan voor u als ouders kan betekenen.

 

Wat doet de MR?

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding.
 

Verslag MR 12 september 2018 

 

De MR stelt zich voor

 

Jaarverslag MR 2017-2018 komt hier binnenkort

 

 

 

 

Vrijwillige bijdrage en Activiteiten Commissie

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage verwacht om niet gesubsidieerde activiteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt dan aan de kosten van feesten. (sinterklaas, kerstfeest, paasfeest), projecten en ouderavonden. De ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €15,- per kind.