Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs

 

Op onze school werken ongeveer 16 groepsleerkrachten, 2 IB-ers,  3 onderwijsassistenten en een directeur in en aan het onderwijsproces. Leerkrachtgedrag is de basis van de kwaliteit van ons onderwijs. Alle teamleden werken continu aan hun eigen ontwikkeling door gerichte nascholing die gekoppeld is aan hun eigen ontwikkelingsplan en de schoolontwikkeling. Daarvoor stellen wij jaarlijks een nascholingsplan en persoonlijk ontwikkelplan op.

 

De inspectie heeft ons op basis van onze leerresultaten een basisarrangement toegekend. Daarmee beoordeelt de onderwijsinspectie de tussenresultaten en de resultaat aan het einde van groep 8 als ‘voldoende’.

 

Naast de analyse van de methodetoetsen, analyseren we ook twee maal per jaar als team zelf de opbrengsten van ons onderwijs aan de hand van CITO-toetsresultaten. We bekijken de scores voor alle groepen en wisselen met elkaar uit welke activiteiten een positief effect hebben gehad op de leerresultaten. En wat we mogelijk anders moeten gaan doen. De analyse is bepalend voor de aanpak in de tweede helft van het schooljaar of het schooljaar dat volgt. Deze aanpak wordt vormgegeven in het plan van aanpak van de groep. De leerkrachten vertalen de aanpak naar zogenaamde blok- en of groepsplannen. Ook stellen we twee keer per jaar per groep streefdoelen op. Deze doelen worden eveneens gezamenlijk geanalyseerd. 

 

Wij werken met een jaarbord waarin onze doelen en acties voor een cursusjaar beschreven staan. Deze evalueren we tussentijds en aan het einde van het schooljaar, waardoor we onze ontwikkeling goed in kaart brengen, volgen en monitoren.

 

De kwaliteit zit verder in de wijze waarop we ons onderwijs inrichten. We passen diverse werkvormen toe die wetenschappelijk onderbouwd zijn en een bewezen positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Denk daarbij aan samenwerken, effectieve directie instructie, denkgewoonte en executieve functies en dit vanuit een betekenisvolle, zoveel mogelijke levens-echte setting. Kwalitatief goed onderwijs is niet leren voor de toets, maar ‘leren voor het leven’.