Identiteit

Bij ons op school werken we vanuit een open christelijke identiteit. Dit betekent dat we open staan voor de maatschappij van nu, in al zijn facetten, en dat we daarbij vasthouden aan onze christelijke normen en waarden.

Dit betekent voor ons:

- Dat alle leerlingen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond, op school worden toegelaten. Van de ouders wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van de school respecteren.
- Dat we de leerlingen willen leren open, onbevangen, maar ook kritisch naar de omringende wereld te kijken. De school maakt keuzes betreffende de onderwerpen die expliciet aan de orde komen.
- Dat we met ouders, die vanuit hun overtuiging moeite hebben met bepaalde onderwerpen, overleg hebben over de wijze van aanpak voor hun kinderen.

- Dat we elkaar respecteren in de verschillende geloofsovertuiging die er zijn. En dat er in de school ruimte is om hierover in gesprek te gaan. 

 

Het “christelijke” staat voor de volgende aspecten:
- Christelijk betekent dat we in de omgang met elkaar ons laten inspireren door bijbelse waarden als naastenliefde, vergeving en zorg voor de wereld om ons heen.
- Christelijk komt tot uiting in bijv. de wijze waarop we met elkaar christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen vieren en in het gebruik van onze godsdienstmethode.