Onze school

Op 't Noorderlicht streven we er naar om met elkaar een klimaat te scheppen, waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt.

Dit pedagogisch klimaat kan worden gerealiseerd door duidelijke regels en regelmaat, waarbij voldoende aandacht is voor ieder kind.