Taalklas

De taalklas verzorgt onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. Er zitten maximaal 12 leerlingen in de groep en er wordt lesgegeven door leerkrachten in samenwerking met onderwijsassistentes.
In de taalklas werken juf Martine en juf Alma samen met meester Herman, Ruud en Job.
De groep leerlingen is erg enthousiast en gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren. Ze komen uit diverse landen. Er worden daardoor verschillende talen gesproken inclusief het Nederlands.
Het is een groep waar een veilig klimaat heerst en waar iedereen kan zijn wie hij of zij is.