Schakelklas

De schakelklas

Alweer 10 jaar is er een schakelklas op  de brede school ‘t Noorderlicht/ Holtkampschool.

De schakelklas is eigenlijk een taalklas.

Een jaar lang krijgen leerlingen extra taalaanbod in de Nederlandse taal. Iedere week, op  maandag de hele dag en op de dinsdagmorgen, volgen 12 leerlingen uit de verschillende kleutergroepen  de lessen in de schakelklas. Dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdag volgen ze de lessen in hun eigen thuisgroep.

Het Doel van de schakelklas is dat de leerlingen hun taalachterstanden in halen, zodat ze weer goed mee kunnen doen in hun eigen thuisgroep.

Taal is heel belangrijk voor alle vakken op school. Beheers je de taal goed dan begrijp je ook de andere vakken beter.

 

Welke kinderen zijn gebaat met de schakelklas?

*Kinderen die thuis een andere moedertaal spreken, kunnen een taalachterstand hebben.

*Kinderen die door doofheid een poos niet, of slecht, hebben kunnen horen.

*Kinderen die niet of nauwelijks spreken in de eigen klas, durven zich in een kleine groep vaak sneller te uiten.

*Kinderen die het taalaanbod in de eigen groep niet goed begrijpen.

 

Aan het begin van de schakelklas worden de kinderen getoetst, om te kunnen zien op welke onderdelen van de taal extra aandacht nodig is. Aan het eind van het schakeljaar worden de  kinderen getoetst, om te zien welke vorderingen ze gemaakt hebben.

Er wordt gewerkt met verschillende taalmethodes, en er is veel aandacht voor levensecht leren. Een voorbeeld van levensecht leren is dat we bijvoorbeeld tijdens het thema ” Kinderslaapkamer”, een echte kinderslaapkamer bekijken, en benoemen wat er allemaal te zien is.

De afgelopen 7 jaar is gebleken dat de leerlingen door de extra taalimpuls in de schakelklas, positieve resultaten hebben behaald in hun taalontwikkeling.

 

De leerkracht van de schakelklas, Jacqueline van der Haar, is gespecialiseerd om kinderen met een taalachterstand te begeleiden.