Levelwerk

Levelwerk

 

Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het standaard onderwijsaanbod in de klas. Binnen onze school willen we deze kinderen uitdagen in hun ontwikkeling. Dit betekent dat we een breed aanbod hebben aan verwerkingsmateriaal en opdrachten. We werken met o.a "Levelwerk" en de "Pittige plus torens. Dit daagt kinderen uit die meer aankunnen in de klas.

Juf Denise werkt dan samen met deze kinderen. Dit met leerlingen van groep 1-8. De kinderen kiezen in overleg met de juf een opdracht uit. De juf begeleidt de leerlingen vooral in het proces naar een product of verwerking van het geleerde. Het leren leren is voor deze kinderen vaak de grootste uitdaging.

De leerlingen worden uitgedaagd om specifieke doelen te stellen en deze te verwezenlijken. Dit door de aanpak te bespreken en nadien te evalueren.