Groep 7/8

Welkom in groep 7/8

In groep 7/8 zitten 29 leerlingen en werken twee juffen. 

Juf Marieke geeft les op maandag, dinsdag en woensdag

Juf Maaike geeft les op donderdag en vrijdag. 

Juf Denise is elke maandag en dinsdag bij ons in de klas.

We beginnen de dag met bordsessie, godsdienst of nieuws van de dag. Daarna bespreken we de dagplanning.

Tijdens een Bordsessie bepalen we onze doelen en koppelen daar acties aan. Ook delen de leerlingen hun successen met de klas. Deze bordsessie houden de leerlingen zelf. Elke week is een andere leerling voorzitter, schrijver of tijdbewaker. 

Voor godsdienst maken we gebruik van de methode Trefwoord. Daarnaast zingen we elke dinsdag godsdienstige liedjes. 

4 keer in de week staat er rekenen op het programma: %, kommagetallen, breuken, grafieken en tabellen, het komt allemaal aan bod. We gebruiken hiervoor de methode getal en ruimte junior. Deze methode wordt ook vaak op het V.O gebruikt. 

Voor taal en spelling maken we gebruik van de methode 'Staal'.

Blink is onze methode voor wereldoriëntatie. Twee keer per week staat dit op het programma. Na de introductieles en 4 lessen waarin de kinderen kennismaken en leren over het thema, gaan de kinderen aan de slag met een eigen onderzoek. Dit onderzoek moet passen bij het thema. Het onderzoek doen ze alleen of samen. Het onderzoek werken ze uit in een presentatie. De presentatie kan zijn een muurkrant, een lapbook, een poster, enzovoort. Daarnaast maken ze ook nog een toets, 'Test jezelf'. Blink staat hoog in de favorieten lijstjes van groep 7/8!

Elke week werken we in ateliers. We werken elke periode met de gehele school aan hetzelfde thema en maken iets n.a.v. van een les over dat thema. Bijvoorbeeld een zorgrobot maken bij het thema beroepen in de toekomst.

In groep 7 maken de leerlingen drie keer in de week huiswerk en in groep 8 maken de leerlingen voor elke dag huiswerk. Elke dag moeten de leerlingen hun agenda en huiswerkmap mee naar school nemen. De leerlingen krijgen maakwerk (werkwoordspelling en rekenen) en leerwerk (Engels, woordenschat en spelling). Later in het jaar maken de leerlingen een werkstuk. Dit werkstuk presenteren ze tijdens een korte spreekbeurt in de klas. 

We gymmen op maandag en woensdag. Gymkleding en goede gymschoenen zijn erg belangrijk. Daarnaast raden we het dragen van sieraden ten sterkste af tijdens de gymles. 

We gaan ook wel eens op excursie, naar het Rijksmuseum, naar de bibliotheek, naar het Bevrijdingsmuseum etc. We proberen een zo passend mogelijk aanbod te creëren bij de aangeboden thema's.

 

Midden november maken de leerlingen van groep 8 de IEP LVS hoofd, hart en handen toets. Eind december worden de leerlingen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek. Het voorlopige advies voor het voortgezet onderwijs wordt dan besproken. De open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs zijn meestal in januari. De leerlingen maken in maart een school keuze. Wij zorgen ervoor dat de leerlingen worden ingeschreven op hun toekomstige school. In april maakt groep 8 de verplichte landelijke eindtoets. Wij maken de IEP-eindtoets. De resultaten van de toets krijgen de leerlingen in een envelop mee naar huis.

In juni gaan we met de hele klas drie dagen op schoolkamp. We vertrekken op maandag op de fiets naar onze kamplocatie aan het Veerse Meer en gaan daar tijdens drie sportieve dagen veel plezier met elkaar beleven. Op woensdagmiddag zijn we weer op school.

Aan het eind van het schooljaar studeert de hele klas een musical in die ze in de laatste schoolweek op maandag aan de kinderen van de school en 's avonds aan ouders laten zien. Op die avond nemen we ook officieel afscheid van groep 8. Ze zijn dan klaar voor het Voortgezet Onderwijs!

Groep 7 blijft dan gelukkig nog wel even bij ons.

 

Vriendelijke groeten,

Juf Marieke, juf Maaike en juf Denise