Groep 5/6

Welkom in groep 5/6 van 't Noorderlicht.

In groep 5/6 zitten 20 kinderen en zijn er 2 vaste juffen. Juf Margot geeft maandag les en juf Lisette dinsdag t/m vrijdag. Daarnaast hebben wij ook nog extra handen in de klas. Juf Linda werkt als onderwijsassistent in de groep en juf Denise als leerkrachtondersteuner. Juf Linda en juf Denise helpen ons in de klas met van alles. Denk hierbij aan het extra lezen met kinderen, extra instructie geven, in groepjes werken etc. Daarnaast is het natuurlijk fijn om met elkaar in de groep rond te lopen, zodat we de kinderen snel weer op weg kunnen helpen.

 

In groep 5/6 gaan wij ervoor dat we een veilige fijne groep met elkaar vormen, waarin iedereen zichzelf goed kan ontwikkelen. Dit doen wij door te leren van en met elkaar. We werken vaak in samenwerkingsverband waarbij de kinderen elkaar feedback leren geven en ontvangen. 

Ook werken wij veel met bewegend leren in de klas. Bewegend leren houdt in dat de lesstof geoefend wordt met behulp van beweging. Voorbeelden van bewegend leren zijn een rennend dictee, sprongen van 10 maken of tafels joggen. 

 

Elke dag staan er verschillende vakken op het rooster. Rekenen, taal, spelling en lezen komen dagelijks terug. Het lezen splitsen wij op in 2 onderdelen; begrijpend lezen en technisch lezen. Bij begrijpend lezen werken wij met close reading en bij technisch lezen met LIST lezen. Close reading houdt in dat wij een tekst door middel van 3 sessies echt gaan begrijpen en het tekstbegrip ontwikkelen.  

Ook hebben wij twee keer in de week 'Blink'. Dit is een methode voor wereldoriëntatie. We starten met 4 theorielessen en vervolgens gaan de kinderen door middel van onderzoek aan de slag. We verdiepen ons in verschillende thema’s. Elk thema benaderen we vanuit de geschiedenis, aardrijkskunde en de natuur/techniek kanten. 

 

Op dinsdagmiddag zijn de ateliers. We knutselen, zijn bezig met techniek en wetenschap, dans en muziek en nog veel meer andere interessante dingen. 

Op maandag en woensdag hebben wij gym. 

We werken met de methode 'Kwink'. Dit is een methode voor het sociaal-emotioneel leren. 

Tenslotte hebben we ook iedere week een bordsessie. Bij deze bordsessie bespreken wij de successen van de groep en bepalen we met elkaar aan welk doel we deze week gaan werken. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar groep 5/6? Kom gerust eens een kijkje nemen. 

 

Vriendelijke groeten,

Juf Margot, juf Lisette, juf Linda en juf Denise