Groep 5/6

Hallo allemaal, 

 

Welkom in groep 5/6. In onze groep zitten 29 gezellige, lieve kinderen. We hebben 2 juffen. Op maandag, donderdag en vrijdag is juf Elselien in onze groep en op de andere dagen juf Margot.  

 

We zijn als groep gestart met het thema "Ik voel mij als een vis in het water". We vinden het heel belangrijk dat de kinderen zich fijn en veilig voelen op school en in de groep en zich natuurlijk optimaal ontwikkelen. 

Niet alleen op reken-, taal- en lees gebied, maar ook op het gebied van sport, cultuur en creativiteit. Zo werken we op de donderdagmiddag in ateliers. We werken dan aan eigen creaties rondom een thema. 

We leren ook veel op digitaal gebied. Zo heeft iedere leerling een eigen COOL account, waar hij/zij op een chromebook kan oefenen met software op maat van onze methoden en ook met het maken van presentaties. 

 

We hebben gym van een echte vakleerkracht. We zijn dol op bewegen. Ook tijdens het leren, bewegen we vaak door gerichte, leerzame opdrachten, bijvoorbeeld tijdens het oefenen van de tafels. 

 

We leren ook samenwerken en zorg te dragen voor onze omgeving. 

Groep 5/6 heeft dit schooljaar de leuke taak om de schoolmoestuin te onderhouden. We hebben nog net wat van de aardbeien kunnen snoepen. 

 

Wilt u meer weten, neem gerust contact op. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De kinderen en juffen van groep 5/6.