Groep 3/4

Welkom bij groep 3/4,

 

In onze groep zitten momenteel 21 kinderen.

13 Kinderen van groep 3 en 8 kinderen van groep 4.

 

Maandag t/m vrijdag is juf Wietske in de groep en op vrijdag is juf Mariska ook in de groep en wordt de groep gesplitst. Op de maandag en dinsdag komt Joost ons lesgeven of meekijken in de klas, hij is een derde jaars PABO-student. 

 

Op dinsdag gaan we met groep 3/4 zwemmen en op woensdag geeft juf Margot gymles aan onze gezellige groep.

 

We zijn de afgelopen weken door middel van spel bezig geweest met: 

- Elkaar beter te leren kennen.

- Afspraken en regels maken voor een fijne groepssfeer.

- Leren samenwerken/elkaar helpen. 

  

In groep 3 hebben we kern 'start' afgerond, wij hebben de i, k, m en s geleerd. Wij gaan starten met kern 1 en gaan de v, p, r, e en aa leren. Bij rekenen zijn we bezig geweest met tellen tot 10, wat komt er voor het getal en wat komt erna. 

 

In groep 4 hebben we bij rekenen geoefend met getallen tot 100 op de getallenlijn zetten. We gaan starten met de tafelsommen: de tafel van 2, 5 en 10. Bij taal zijn we bezig met de themawoorden van het thema 'Start'. Bij spellen hebben we al hak-woorden, speciale hak-woorden en zingwoorden geleerd. 

 

Tijdens de lessen proberen we de kinderen regelmatig te laten bewegen. We zijn voor bewegend leren!