Groep 3/4

Welkom bij groep 3/4,

 

In onze groep zitten momenteel 31 kinderen.

18 Kinderen van groep 3 en 13 kinderen van groep 4.

 

Maandag t/m vrijdag is juf Wietske in de groep.

 

Donderdag en vrijdag splitsen we de groep en gaat groep 4 naar juf Evelien.

  

Tijdens de eerste periode van dit schooljaar hebben we regelmatig gepraat met elkaar over regels en afspraken voor in de klas, in de hal en voor tijdens het buitenspelen. Met elkaar hebben we regels en afspraken gemaakt voor dit schooljaar en hebben allemaal onze ‘handtekening’ daarbij gezet.

 

In groep 3 staat onder andere leren lezen centraal. We zijn dit schooljaar gestart met de kim versie van veilig leren lezen. De kinderen leren om ‘zoemend’ te lezen. We kunnen de kinderen allerlei materialen aanbieden om hun leesontwikkeling te laten ontwikkelen.

 

Groep 4 t/m 8 is dit schooljaar gestart met de taal en spelling methode “Staal”.
Groep 4 leert bij spelling allerlei spellingcategorieën zoals het hakwoord, zingwoord, luchtwoord. Bij elke categorie leren de kinderen de regel en het gebaar.

  

Tijdens de lessen proberen we de kinderen regelmatig te laten bewegen. We zijn voor bewegend leren!

 

Extra handen in onze klas vinden we fijn; Iedere woensdag is de onderwijs assistente Linda van Stel bij ons in de klas.

 

We maken er een gezellig en leerzaam schooljaar van!