klachtenprocedure

Wat is de klachtenregeling van de school?

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Daarom hebben we een interne klachtenregeling voor Albero Scholen. Gelukkig kunnen we vaak in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen zaken oplossen. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. 

U kunt zich richten tot de directeur van de school, tot het bestuur van Albero Scholen of tot de vertrouwenspersoon die aan iedere school verbonden is. 

 

Klachten over ongewenst gedrag binnen de school melden?

Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon van Albero Scholen voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon:    

Ineke Marinissen

 0113-270790

i.marinissen@alberoscholen.nl

 

In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kunt u zich ook richten tot de externe vertrouwenspersoon: 

De Koning Vertrouwenszaken

mevrouw drs. A.A.H.M. de Koning-Meeùs

0610585367

 

Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossingen bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor christelijk Onderwijs. www.klachtencommissie.org T. 07038616967