Klachtenregeling en veiligheid op school

Klachtenregeling

Als ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Wij nemen u en uw onvrede serieus! We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

 Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

 

 

Veiligheid op school

Ieder kind moet zich veilig voelen op school, een basis om tot leren te komen. Omdat we dit belangrijk vinden, monitoren de leerkrachten twee keer per jaar in de groep de sociaal emotionele aspecten via de vragenlijst van ZIEN (ons sociaal emotioneel volg instrument). Daarnaast vullen de leerlingen van groep 7 en 8 ook een leerlingvragenlijst in. We willen hiermee voorkomen dat onze leerlingen op sociaal, psychisch of fysiek gebied beschadigd worden.

Als onze basisveiligheid toch niet als zodanig ervaren wordt, kunnen wij terugvallen op verdergaand beleid. We hebben hiervoor de volgende procedures vastgesteld:

 

Wilt u hier meer over lezen klik dan hier voor het document 9. klachtenregeling en veiligheid op school