7. Schooltijden & vakanties

  1. 7.      Onderwijstijd

Schooltijden  

 

Dagen

Groepen

tijd

Maandag t/m vrijdag

1 t/m 8

8:30-14:00

Alle kinderen blijven over op school in de eigen klas onder leiding van de eigen leerkracht.  

 

vakantierooster 2017-2018

In de MR-vergadering van december 2016 is dit rooster vastgesteld.

Herfstvakantie

16-10-17

20-10-17

Kerstvakantie

23-12-17

07-01-18

Voorjaarsvakantie

17-02-18

25-02-18

Goede Vrijdag

30-03-18

 

2e Paasdag

02-04-18

 

Meivakantie

23-04-18

04-05-18

Hemelvaart

10-05-18

11-05-18

Pinksteren

21-05-18

 

Zomervakantie

07-07-18

19-08-18

 

 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie

15-10-18

19-10-18

Kerstvakantie

24-12-18

04-01-19

Voorjaarsvakantie

04-03-19

08-03-19

Goede Vrijdag

19-04-19

 

2e Paasdag

22-04-19

 

Meivakantie

23-04-19

03-05-19

Hemelvaart

30-05-19

31-05-19

Pinksteren

10-05-19

 

Zomervakantie

08-07-19

16-08-19

 

Bij het opstellen van bovenstaand vakantierooster hebben wij het advies van de stuurgroep vakantiespreiding Zeeland gevolgd. Zie ook de website van ministerie van OCW. rijksoverheid schoolvakanties 

 

ANDERE VRIJE DAGEN

Tijdens het cursusjaar vinden er bijzondere activiteiten plaats. Dat kunnen evenementen zijn, maar ook studiedagen waarop het team nascholing volgt. Op deze studiedagen zijn de kinderen vrij.

Klik hier voor de actuele activiteiten kalender.