Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 

Het beleid van Alpha Scholengroep is er op gericht om onderwijs te verzorgen voor alle kinderen, ook voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet “Passend Onderwijs” van kracht geworden. Een onderdeel van deze wet is dat de school ‘zorgplicht’ heeft. Dit betekent dat de school de plicht heet om het onderwijs zo af te stemmen dat aan de onderwijsbehoeften van de leerling wordt voldaan of dat de school, samen met de ouders, een andere school zoekt waar aan de leerling optimaal onderwijs geboden wordt.

 

Wilt u hier meer over weten klik dan hier voor het document 6. Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften