3. De doelen en 4. resultaten van ons onderwijs

De Doelen van ons onderwijs

In de wet staat omschreven wat de basisschool  in acht jaar onderwijs  met de kinderen moet behandelen.  Dit is samengevat in kerndoelen. Deze kerndoelen worden door de school verdeeld in tussendoelen. We  richten ons onderwijs zo in dat we gebruik  maken van verschillende  middelen  om te voldoen aan deze kerndoelen. Om zicht te krijgen op de voortgang van het onderwijs  worden er regelmatig toetsen afgenomen. Hiermee kunnen we tevens zien of de kinderen  de tussendoelen beheersen en monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs.

 

Ouders worden betrokken in het leerlingvolgsysteem door elke ouder een toegang te geven tot het Ouderportaal van ParnasSys.

 

Wilt u hier meer over lezen klik dan hier voor het document 3. Doelen van ons onderwijs

 

De resultaten van ons onderwijs
De inspectie van het onderwijs beoordeelt de opbrengsten over 3 jaar. De kwaliteit van ons
onderwijs ligt voor de inspectie op een voldoende niveau.

Wilt u hier meer over lezen  klik dan hier voor het document 4. De resultaten van ons onderwijs