1. Missie/ 2. Visie

1. Missie

Wij willen het verschil maken in de ontwikkeling van kinderen en ze optimaal stimuleren tot groei. Daarbij bieden wij uitdagend en boeiend onderwijs, zodat ze een goede basis hebben voor de rest van hun leven.

Hierbij staan onze 5 waarden centraal:

Sfeer

Open

Eerlijk

Creatief

Sportief

 

2. Visie

Op ’t Noorderlicht willen we een veilige, uitdagende en sfeervolle omgeving bieden, waarin kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Onder een brede ontwikkeling verstaan we dat kinderen zich kunnen ontwikkelen op cognitief, creatief, sociaal-emotioneel en lichamelijk gebied.

Zelfvertrouwen en respect voor anderen staan bij ons centraal.

Om onze missie zo goed mogelijk te vervullen, streven we ernaar om met elkaar een klimaat te scheppen, waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt. Dit pedagogisch klimaat kan worden gerealiseerd door duidelijke regels en regelmaat waarbij voldoende aandacht is voor ieder kind.

Wij werken vanuit een open Christelijke identiteit. Dit betekent dat we open staan voor de maatschappij van nu, in al zijn facetten. Wij houden daarbij vast aan onze Christelijke normen en waarden . Alle leerlingen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond worden op school toegelaten.

 

Wilt u verder lezen over onze visie klik dan hier voor het document 1. Missie/ Visie