MR

Zoals u wellicht weet, heeft iedere school een Medezeggenschapsraad (MR). Hieronder willen we graag uitleggen wat een MR is en wat dit orgaan voor u als ouders kan betekenen.

 

Wat doet de MR?

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken is bij de school (leerlingen, ouders en personeel). De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding.
 

Nieuwsbericht MR oktober 2017 

Jaarverslag MR 2015-2016 klik dan hier

Nieuwsbericht maart 2017 klik dan hier

 

 

 

Vrijwillige bijdrage en Activiteiten Commissie

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage verwacht om niet gesubsidieerde activiteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt dan aan de kosten van feesten. (sinterklaas, kerstfeest, paasfeest), projecten en ouderavonden. De ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €15,- per kind.