Aanmelden nieuwe leerling

U bent van harte welkom om vrijblijvend, samen met uw kind, bij ons op school te komen kijken. U krijgt dan een rondleiding door de school en u kunt een kijkje in de klassen nemen als alle kinderen op school zijn.

Het kennismakingsgesprek en de intake wordt gedaan door juf Hannie Scheers.  

Wanneer u graag een kijkje wilt nemen op onze school bent u van harte welkom. U kunt met de school contact opnemen. Er wordt dan een datum afgesproken waarop u een rondleiding door de school krijgt en we meer vertellen over de verschillende aspecten van ons onderwijs.

 

Voor het aanmelden van uw kind staat geen vast moment. Wanneer u besloten heeft dat uw zoon of dochter bij ons op school komt, kunt u een afspraak maken om het aanmeldingsformulier samen verder in te vullen. De meeste ouders melden hun zoon of dochter aan wanneer het tussen de drie en drie en een half jaar is. Eerder mag altijd. 

Bij aanmelding van een leerling worden alle benodigde gegevens via het inschrijfformulier gevraagd. Bij inschrijving van leerlingen moet de school de beschikking hebben over het burgerservicenummer van het kind. Deze gegevens worden verwerkt in onze administratie.

 

Wanneer het formulier volledig is ingevuld, wordt uw zoon of dochter ingeschreven op      ‘t Noorderlicht. U krijgt een bevestigingsmail van de inschrijving met daarin de mededeling dat alles administratief is afgehandeld. In dit mailtje wordt ook de datum vermeld van de eerste schooldag voor uw zoon/ dochter.  De juf waarbij uw kind in de klas komt zal ongeveer een maand voordat uw kind 4 wordt contact met u opnemen om de 2 wendagen in te plannen. Ongeveer een week voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt ontvangt uw kind een kaartje waarin hij of zij uitgenodigd wordt, voor de eerste schooldag.

Mocht u tussen het moment van inschrijven en het moment van uitnodiging vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

 

We adviseren om meteen te beginnen met hele schooldagen, zo kan uw kind het beste wennen aan het schoolritme. Echter u als ouders kent uw kind het beste en de kinderen doen in de beginperiode veel indrukken op en zullen zeker moe zijn van een week naar school.

U kunt altijd in overleg met de leerkracht bespreken om uw kind dan een bepaald dagdeel thuis te houden.

 

Wij hopen dat de aanmeldingsprocedure zo iets inzichtelijker is voor u, maar mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. U kunt de school van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken 0113-270790 (ook is het mogelijk om de voicemail in te spreken). Of per mail tnoorderlicht@alphascholengroep.nl