Praktische informatie

Op onze school zijn veel zaken duidelijk geregeld. Maar wanneer uw zoon of dochter voor het eerst op school komt, is alles nieuw en zijn er misschien veel vraagtekens.

We proberen hier op veel van uw vragen antwoord te geven door de komende tijd praktisch informatie toe te voegen.

Deze pagina blijft in ontwikkeling dus u zal mogelijk nog niet alles terug kunnen vinden.

Stel dan gerust uw vraag aan de leerkracht.

Activiteiten op 't Noorderlicht

 

BSO buitenschoolse opvang bij Kibeo.

 

 Huiswerkbeleid

 

Gedrag afspraken binnen de school

 

Intermediair Jeugdsport en cultuur fonds 

 

Luizenpluis werkwijze op 't Noorderlicht

 

Rapport 

Ieder jaar krijgt uw kind 2 keer een rapport mee. Kijk voor de datum in onze agenda

In de tussentijd kunt u in het ouderportaal van Parnassys de voortgang van uw kind bekijken. Mocht u, uw wachtwoord kwijt zijn, stuur dan een mail aan 

tnoorderlicht@alberoscholen.nl 

 

 

 

(Rapport) gesprekken 

Binnen de school hebben we een aantal vaste momenten waarop we met u als ouder (en uw kind) in gesprek gaan over de voortgang. We beginnen het jaar met een startgesprek, na het eerste rapport komt het rapportgesprek en aan het eind van het jaar hebben we het eindgesprek. 

Wanneer u vragen heeft over de voortgang of over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u natuurlijk altijd een gesprek inplannen met de leerkracht. Soms zal het ook zijn dat u tussentijds uitgenodigd wordt door de leerkracht om in gesprek te gaan over de voortgang. 

 

Schoolfruit

Hopelijk krijgen we ook dit schooljaar  weer 20 weken lang schoolfruit. 24 september horen we of we weer mee mogen doen. 

 

Schoolkamp

groep 8 gaat aan het eind van het schooljaar op kamp. Om u goed op de hoogte te brengen van alles wat er rondom het kamp gaat gebeuren, krijgen de leerlingen t.z.t. een kampboekje. U krijgt in het voorjaar informatie over de kosten en die kunt u in twee termijnen betalen. 

 

 

Schoolreis

Groep 1/2 gaat naar een locatie en de groepen 3 t/m 7

we doen dit altijd richting het eind van het schooljaar 

Schoolschaken

Schoolzwemmen

In groep 3 en 4 gaan we iedere maandagmiddag zwemmen. Dit moet u zien als natte gymnastiek. Wilt u graag dat uw zoon of dochter een diploma haalt, informeer dan bij de leerkracht hoe dit aan te geven. 

 

Sponsorgelden 

klik hier voor het Albero Scholen  sponsoring beleid 

 

Verjaardag vieren

Wanneer uw zoon/ dochter jarig is mag er getrakteerd worden in de ochtendpauze. Graag gezond.  Voor de meester en juffen kan er een traktatie klaargezet worden in de teamkamer of bij het koffiezetapparaat. 

 

Ziekmelden

's Ochtends kunt u tot 8:30 uur, uw kind ziekmelden via de voicemail. Het wordt dan doorgegeven aan de leerkracht.