Scholen op de kaart

Wat biedt de site Scholen op de kaart? 

Deze site geeft feitelijke informatie over onze organisatie, het leerlingenverloop, het voedingsgebied, maar ook bijvoorbeeld over de samenstelling van het team. Daarnaast vindt u er ook het inspectierapport en resultaten van de eindtoetsen.

Op deze transparante wijze geven wij geïnteresseerden een zo compleet mogelijk overzicht van onze scholen.