Taal onderwijs

In het schooljaar 2018-2019 is juf Nathalie begonnen met de opleiding tot taalcoördinator.

Wat is een taalcoördinator basisonderwijs?

Een taalcoördinator is iemand die:

  • interesse heeft in taal en het taalonderwijs
  • zich betrokken voelt bij de huidige vernieuwingen en kijkt wat voor meerwaarde dit voor de school kan zijn;
  • de intentie heeft om het taalonderwijs aan te passen aan de specifieke onderwijsbehoeften van ieder kind;
  • er belang in stelt om collega's te ondersteunen en te coachen in bijvoorbeeld nieuwe theorieën over het aanbieden van begrijpend lezen;
  • zich ervan bewust is dat taalontwikkeling bij leerlingen een doorgaande ontwikkeling is.

Taal omvat veel onderdelen denk hierbij aan technisch lezen, spelling, begrijpend luisteren/lezen, mondelinge taal, woordenschat en stellen. Juf Nathalie houdt zich als taalcoördinator bezig met het taalbeleid op ‘t Noorderlicht met als doel een hoger taalniveau bereiken en dat doe ik met veel plezier!