Levelwerk & Pittige Plusklas

Binnen onze school willen we de kinderen uitdagen in hun ontwikkeling. Dat betekend dat we een breed aanbod hebben aan verwerkingsmateriaal en opdrachten. Zo hebben de leerkrachten in de klas de methode "Levelwerk". Dit daagt kinderen uit die meer aankunnen in de klas.

Daarnaast kunnen de leerlingen, die voldoen aan de eisen, deelnemen aan de Pittige Plusklas op dinsdagmiddag onder leiding van juf Jacquelien. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen deelnemen wanneer ze o.a.:

  1. Herhaaldelijk A-score behalen op de landelijke toetsen
  2. Ze zelfstandig kunnen werken
  3. Ze gemotiveerd zijn om een uitdagende opdracht tot een succes te maken

De kinderen kiezen in overleg met de juf een opdracht uit de Pittige Plustorens. De juf begeleidt de leerlingen vooral in het proces naar een product. Het leren leren is voor deze kinderen vaak de grootste uitdaging.