Pittige Plusklas

De plusklas

 

Binnen onze school willen we de kinderen uitdagen in hun ontwikkeling. Dat betekend dat we een breed aanbod hebben aan verwerkingsmateriaal en opdrachten. Zo hebben de leerkrachten in de klas de methode "Levelwerk". Dit daagt kinderen uit die meer aankunnen in de klas.

Daarnaast kunnen de leerlingen, die voldoen aan de eisen, deelnemen aan de Pittige Plusklas op dinsdagmiddag onder leiding van juf Jacquelien. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 kunnen deelnemen wanneer ze o.a.:

  1. Herhaaldelijk A-score behalen op de landelijke toetsen
  2. Ze zelfstandig kunnen werken
  3. Ze gemotiveerd zijn om een uitdagende opdracht tot een succes te maken

De kinderen kiezen in overleg met de juf een opdracht uit de Pittige Plustorens. De juf begeleidt de leerlingen vooral in het proces naar een product. Het leren leren is voor deze kinderen vaak de grootste uitdaging.

De leerlingen van de plusklas worden uitgedaagd om specifieke doelen te stellen en ze te verwezenlijken middels een zelf gekozen “peperproject.”

In een groep leren ze samen oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die de methode ‘De Pittige Plustorens” ze aanbiedt.

Ze maken een plan van aanpak, voeren het plan uit middels een handleiding, en evalueren hun aanpak, in een kleine groep. Ook is er meestal een presentatie aan het eind van het project.