Pittige Plusklas

De plusklas

 

Iedere dinsdagmiddag worden de leerlingen van de plusklas uitgedaagd om hun doelen te stellen en ze te verwezenlijken middels een zelf gekozen “peperproject.”

In een groep leren ze samen oplossingen te bedenken voor de uitdagingen die de methode ‘De Pittige Plustorens” ze aanbiedt.

Ze maken een plan van aanpak, voeren het plan uit middels een handleiding, en evalueren hun aanpak, in een kleine groep.

Ook is er meestal een presentatie aan het eind van het project.

De methode is geschikt voor leerlingen uit de groepen 5t/m8.

Leerlingen die goede Cito scores halen, zelfstandig kunnen werken, en extra uitdaging nodig hebben ,komen in aanmerking voor de plusklas.

Jacqueline van der Haar begeleidt de leerlingen van de Pittige Plusklas.