Groep 8

Juf Joanne geeft les van maandag t/m woensdag.

Juf Elselien geeft les donderdag en vrijdag.  

 

We beginnen iedere dag met stillezen. Op woensdag en vrijdag mag dit ook uit een tijdschrift (Donald Duck, Tina o.i.d.).

Op maandag houden we een Bordsessie in de klas. Hier bepalen we onze doelen en koppelen daar acties aan. Ook kunnen de kinderen hun successen delen met de klas. Deze bordsessie houden de leerlingen zelf. Elke week is een andere leerling voorzitter, schrijver of tijdbewaker.

Voor godsdienst maken we gebruik van de methode Trefwoord. Daarnaast zingen we elke woensdag godsdienstige liedjes.

Elke dag staat er rekenen op het programma; %, kommagetallen, breuken, grafieken en tabellen, het komt allemaal aan bod. In deel A behandelen we nog nieuwe stof en in deel B staat vooral het thematisch herhalen van alle onderdelen centraal. De kinderen werken dan ook niet meer met een boek, maar alleen nog maar met een werkboek. Dit werkboek is ook op niveau. Minimum voor leerlingen die moeite hebben met rekenen, Basis voor de “gemiddelde” leerling en Plus voor de sterke rekenaars.

Voor taal en spelling maken we sinds dit schooljaar gebruik van de methode “Staal”. Bij het onderdeel grammatica oefenen we met het herkennen van de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden, persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord, bepaling van plaats, bepaling van tijd en het meewerkend voorwerp. Wat spelling betreft worden alle doelen van groep 4 t/m 7 herhaald en verdiepen we ons verder in de Franse en Engelse leenwoorden.

2 uur in de week werken de kinderen met Blink. Blink is onze methode voor wereldoriëntatie. Na de introductieles en 4 lessen waarin de kinderen kennismaken en leren over het thema, gaan de kinderen aan de slag met een eigen onderzoek. Dit onderzoek moet passen bij het thema. Het onderzoek doen ze alleen of in twee- of drietallen. Het onderzoek werken ze uit in een presentatie. De presentatie kan zijn in de vorm van het maken van een muurkrant, een lapbook, een poster met behulp van Canva enzovoort. Blink staat hoog in de favorieten lijstjes in groep 8!

In groep 8 krijgen de kinderen 5 taken huiswerk per week. Elke dag moeten de kinderen hun agenda en huiswerkmap mee naar school nemen. De kinderen krijgen maakwerk (werkwoordspelling en rekenen) en leerwerk (Engels, woordenschat en spelling). Aan het begin van het schooljaar maken de kinderen een boekverslagdoos. Later in het jaar maken de kinderen een werkstuk. Dit werkstuk presenteren ze tijdens een korte spreekbeurt in de klas.

We gymmen op maandag en vrijdag. Gymkleding en goede gymschoenen zijn erg belangrijk. Daarnaast raden we het dragen van sieraden ten sterkste af tijdens de gymles.

We gaan ook wel eens op excursie, naar het Rijksmuseum, naar de bibliotheek, naar het Bevrijdingsmuseum etc. We proberen een zo passend mogelijk aanbod te creëren bij de aangeboden thema's. Groep 8 doet ook mee met de schoolsportolympiade in juni en met het schoolvoetbaltoernooi in april.

Eind november maken de kinderen van groep 8 de IEP Advieswijzer. Eind december worden de kinderen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd voor adviesgesprekken. Het definitieve advies voor de middelbare school wordt dan besproken. Het advies baseren we op schoolvorderingen, de resultaten van CITO-toetsen, het resultaat van de IEP advieswijzer en de werkhouding en algemene ontwikkeling in de groep/ op school. Met het basisschooladvies kunnen de kinderen ingeschreven worden op een middelbare school naar keuze. De open dagen zijn meestal in januari. Eind april maakt groep de verplichte landelijke eindtoets. Wij maken de IEP-eindtoets. De resultaten van de toets krijgen de kinderen in een envelop mee naar huis. Belangrijk, is de score lager dan het gegeven advies blijft het advies geldend. Is de score hoger dan het gegeven advies, dan is de basisschool verplicht het advies te heroverwegen.

In juni gaan we drie dagen op schoolkamp. We vertrekken op woensdag op de fiets naar onze kamplocatie aan het Veerse Meer en gaan daar tijdens drie sportieve dagen veel plezier met elkaar beleven. Op vrijdag komen we dan weer versleten op school aan.

Aan het eind van het schooljaar studeert groep 8 een musical in die ze in de laatste schoolweek op maandag aan de kinderen van de school en 's avonds aan ouders laten zien. Op die avond nemen we ook officieel afscheid van groep 8. Ze zijn dan klaar voor het Voortgezet Onderwijs!