Groep 7

Wij zijn een enthousiaste groep met 25 kinderen in de klas en 3 juffen.

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Marieke op school en op donderdag en vrijdag juf Elselien. Elke woensdag krijgen wij extra hulp in de klas van juf Danique.

 

We zijn goed van start gegaan in de klas. Als groep hebben wij het volgende doel gesteld: In groep 7 voelt iedereen zich welkom en helpen wij elkaar waar dit nodig is. Tijdens de bordsessie hebben wij meerdere acties bedacht om dit doel te kunnen behalen. 

 

Elke dag staat er rekenen op het programma; %, kommagetallen, breuken, grafieken en tabellen, het komt allemaal aan de orde.

Daarnaast staat er natuurlijk elke dag taal en spelling op het programma. Voor deze vakken gebruiken we de methode  ‘staal’.

In groep 7 zijn we ook druk bezig met begrijpend lezen. Dit doen we vanuit de close reading benadering. Dit houdt in dat wij door middel van 3 sessies echt dieper in een tekst gaan graven om nog beter tekstbegrip te ontwikkelen.

Twee keer in de week hebben wij ‘Blink’. Dit is een methode voor wereldoriëntatie. We starten met 4 theorielessen en vervolgens gaan de kinderen door middel van onderzoek aan de slag. We verdiepen ons in verschillende thema’s. Elk thema benaderen we vanuit de geschiedenis, aardrijkskunde en de natuur/techniek kanten. 

Op donderdagmiddag zijn de ateliers. We knutselen, zijn bezig met techniek en wetenschap, dans en muziek en nog veel meer andere interessante dingen. 

Elke vrijdag hebben wij Engels. De nadruk ligt op het communiceren in het Engels en jezelf verstaanbaar kunnen maken. 

Op woensdag en vrijdag krijgen wij gym. Dit is bij de meeste kinderen wel echt favoriet. 

Naast al deze vakken zijn wij natuurlijk ook dagelijks bezig met technisch lezen en godsdienst.

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar groep 7? Kom gerust eens een kijkje nemen.