Groep 3

In onze groep 3 zitten nu 17 kinderen.

Onze leerkrachten: Juf Wietske is er vanaf maandag t/m vrijdag en ongeveer 1x per 2 weken is juf Eva er op vrijdag en is juf Wietske vrij.

Handig om te weten: 

We gymmen op woensdag ( als het zwemmen voorbij is ook op vrijdag. 

We oefenen ons zwem abc in het zwembad, 10 weken lang, 1 keer in de week op dinsdag.

Elke dag staat godsdienst, lezen, schrijven en rekenen op het programma. Elke week vakken als: Kwink (sociaal-emotioneel), Engels, crea, muziek en verkeer. Naast het binnen spelen zijn we ook graag buiten op het plein. Elke week doen wij iets met techniek: lego, programmeren , computers etc.

Op donderdag middag hebben wij ateliermiddag. Samen met gr 1/2 werken wij rondom een thema (dit doen wij met de hele school ) Thema’s zijn dit jaar: Beroepen , Cultuur, muziek  ……   

ONS MOTIEF is: Proberen is leren en leren is proberen. EN FOUTEN MAKEN MAG.

Ook zijn er ouders die wekelijks komen helpen met lees/ reken  spelletjes. In de klas doen wij heel veel beweegspelletjes: door te spelen/ te bewegen  leren wij nog meer en kunnen wij het beter onthouden. De kinderen zijn dan goed bij de les betrokken….en we hebben dan veel plezier.


Wij zijn een leuke groep omdat…

 Iedereen erbij hoort. We vinden het leuk om samen nieuwe dingen te leren en daardoor groter te groeien.

 Daarnaast is het reuze gezellig bij ons in de klas. 

 Samen ontdekkend leren in de klas, maar ook buiten.

 Met positieve woorden en complimenten helpen we elkaar ook groeien.

 Van glunderen, wordt iedereen blij!

Samen leren lezen, schrijven en rekenen. Samen bereik je meer, dan alleen. We hebben elkaar nodig en zo is het voor iedereen fijn.