We doen weer mee met schoolfruit

Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het schoolfruitprogramma. Drie dagen per week krijgen de kinderen van school groente of fruit. Dit begint direct na de herfstvakantie en loopt tot de meivakantie. 

Wat fijn dat we ook dit jaar weer dit aan kunnen bieden aan alle kinderen op 't Noorderlicht.