Plastic soep

Vissen zwemmend tussen plastic, zeezoogdieren verstrikt in ons afval en meeuwen vol met rommel. Het plastic in de oceanen is een probleem dat ook bij ons leeft.
Tijdens de gastles, gegeven door Elisabeth Hijweegen van MEC de Bevelanden, hebben de kinderen op een heldere manier uitgelegd gekregen welke problemen er zijn, maar ook wat wij zelf kunnen doen om zwerfafval tegen te gaan. We hebben er in de klassen over gepraat, filmpjes bekeken en heel veel praktische tips gehad.

En toen was het tijd om zelf de handenuit de mouwen te steken. Vestjes en handschoenen aan en gewapend met een afvalgrijper en een vuilniszak de wijk ingetrokken….zakken vol met zwerfafval hebben wij buit gemaakt!
En een plezier dat wij hadden, probeer maar eens met een grijper een peuk van de grond te plukken of flessen en ballen uit de vijver te vissen. Nu we er ons meer bewust van zijn wat zwerfafval en plastic met het milieu doen, willen wij er ook in de klas bewuster mee omgaan. Zo vullen wij in groep 5 en 6 lijstjes in om te tellen
wat wij aan plastic afval mee naar school nemen. En ook gaan wij ons plastic afval scheiden om te zien hoeveel vuilniszakken vol dat zijn op het einde van de week. Op deze manier willen wij bewuster omgaan met het milieu.