Nieuwsbrief sport en cultuurfonds

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland fuseert met ingang van 1 januari 2019. We gaan natuurlijk vol energie verder met het bieden van sport- en cultuurkansen!

Zeeuws Sportakkoord
Op 22 november is tijdens een bijeenkomst over het Zeeuws Sportakkoord ook (wederom) bevestigd dat alle Zeeuwse gemeenten het doel en de werkwijze van het Jeugdfonds Sport en Cultuur steunen. Begin 2019 zullen vanwege de fusie met alle gemeenten nieuwe overeenkomsten worden gesloten om in elke gemeente sport- en cultuurkansen te kunnen blijven bieden. 
Lees de hele nieuwsbrief hier.