De verwijsindex

Verwijsindex 

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij uw zoon of dochter.

Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om jou en je kind op de juiste manier te ondersteunen of te begeleiden. De professionals die bij je kind betrokken zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.

Het doel van de Verwijsindex is om professionals die betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt. Indien er meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, dan krijgen zij hiervan bericht, dat heet een ‘match’. 

In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in. De Verwijsindex vermeldt nooit wat er aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.

‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals, die direct betrokken zijn bij dat betreffende kind. Er kan dus niet gezocht worden naar kinderen of jongeren in het systeem door niet betrokken professionals.