CBS ‘t Noorderlicht is gezond

CBS ‘t Noorderlicht heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat ‘t Noorderlicht zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. ‘t Noorderlicht is trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt ‘t Noorderlichtvoor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat sport & bewegen. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: 

  • Er worden actieve werkvormen ingezet om het leren boeiender te maken. Er wordt gewerkt met structurele coöperatieve werkvormen en Boeiend onderwijs. Ook worden er buitenlessen gegeven. 

  • Er wordt regelmatig, door leerlingen en leerkrachten, een rondje rondom de school gerend. 

  • Iedere woensdag krijgen de kinderen gym van een leerkracht die bevoegd is om bewegingsonderwijs te geven. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan ontwikkelingsdoelen in het bewegingsonderwijs. 

  • Er kan gevarieerd gewerkt worden. Sinds dit schooljaar hebben we nieuw meubilair. Er kan gewerkt worden aan een verstelbare statafel, statafel een werkplek aan een driehoekige tafel, half ronde tafel of rechthoekige tafel. Daarnaast beschikken de leerlingen over wiebel krukken. 

 

Directeur Kirsa de Jonge van ‘t Noorderlicht is trots om een Gezonde School te zijn. “Binnenkort hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.