Voortgangsgesprekken

Rond deze periode kunt u zich inschrijven voor de voortgangsgesprekken. We hopen alle ouders in deze periode weer te spreken. We willen ons niet enkel focussen op de cijfers, maar op de gehele ontwikkeling van uw kind. 

U kunt de vorderingen van uw zoon/ dochter volgen via het ouderportaal van Parnassys. 28 februari krijgen de leerlingen hun portfolio mee naar huis. Mocht u meer gericht een gesprek over het protfolio willen, dan kunt u het beste een afspraak na deze datum.