voortgangsgesprekken

Rond deze periode kunt u zich inschrijven voor de voortgangsgesprekken. We hopen alle ouders in deze periode weer te spreken. We willen ons niet enkel focussen op de rapportcijfers, maar op de hele ontwikkeling van uw kind. Dus hoe zit uw kind in zijn vel, hoe gaat het met vriendschappen en bijvoorbeeld het leren leren. 

U kunt de vorderingen van uw zoon/ dochter volgen via het ouderportaal van Parnassys. 22 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Mocht u meer gericht een gesprek over het rapport willen, dan kunt u het beste een afspraak na deze datum.